wheat rate today:गहू खातोय भाव;पहा आजचे बाजारभाव


wheat rate today lasalgav

बाजार समिती: लासलगाव – विंचूर

जात/प्रत: —

परिमाण: क्विंटल

आवक: 119

कमीत कमी दर: 2000

जास्तीत जास्त दर: 2876

सर्वसाधारण दर: 2450

wheat rate today Dondaicha

बाजार समिती: दोंडाईचा

जात/प्रत: —

परिमाण: क्विंटल

आवक: 233

कमीत कमी दर: 2200

जास्तीत जास्त दर: 3090

सर्वसाधारण दर: 2751

wheat rate today Barshi

बाजार समिती: बार्शी

जात/प्रत: —

परिमाण: क्विंटल

आवक: 6

कमीत कमी दर: 3350

जास्तीत जास्त दर: 3600

सर्वसाधारण दर: 3350

wheat rate today Rahuri vanbori

बाजार समिती: राहूरी -वांबोरी

जात/प्रत: —

परिमाण: क्विंटल

आवक: 11

कमीत कमी दर: 2400

जास्तीत जास्त दर: 2411

सर्वसाधारण दर: 2405

wheat rate today sangmner

बाजार समिती: संगमनेर

जात/प्रत: —

परिमाण: क्विंटल

आवक: 17

कमीत कमी दर: 2291

जास्तीत जास्त दर: 2291

सर्वसाधारण दर: 2291

wheat rate today Pachora

बाजार समिती: पाचोरा

जात/प्रत: —

परिमाण: क्विंटल

आवक: 100

कमीत कमी दर: 2470

जास्तीत जास्त दर: 3160

सर्वसाधारण दर: 2711

wheat rate today Bhokar

बाजार समिती: भोकर

जात/प्रत: —

परिमाण: क्विंटल

आवक: 12

कमीत कमी दर: 2225

जास्तीत जास्त दर: 2400

सर्वसाधारण दर: 2312

wheat rate today Karanja

बाजार समिती: कारंजा

जात/प्रत: —

परिमाण: क्विंटल

आवक: 2500

कमीत कमी दर: 2400

जास्तीत जास्त दर: 2785

सर्वसाधारण दर: 2590

wheat rate today Karmala

बाजार समिती: करमाळा

जात/प्रत: —

परिमाण: क्विंटल

आवक: 27

कमीत कमी दर: 2100

जास्तीत जास्त दर: 3131

सर्वसाधारण दर: 2611

wheat rate today Palghar (bevur)

बाजार समिती: पालघर (बेवूर)

जात/प्रत: —

परिमाण: क्विंटल

आवक: 96

कमीत कमी दर: 3220

जास्तीत जास्त दर: 3220

सर्वसाधारण दर: 3220

wheat rate today Rahta

बाजार समिती: राहता

जात/प्रत: —

परिमाण: क्विंटल

आवक: 26

कमीत कमी दर: 2350

जास्तीत जास्त दर: 2728

सर्वसाधारण दर: 2550

wheat rate today Jalgav

बाजार समिती: जळगाव

जात/प्रत: १४७

परिमाण: क्विंटल

आवक: 32

कमीत कमी दर: 2394

जास्तीत जास्त दर: 2394

सर्वसाधारण दर: 2394

wheat rate today Wasim

बाजार समिती: वाशीम

जात/प्रत: २१८९

परिमाण: क्विंटल

आवक: 600

कमीत कमी दर: 2275

जास्तीत जास्त दर: 2500

सर्वसाधारण दर: 2400

wheat rate today Vasim Ansing

बाजार समिती: वाशीम – अनसींग

जात/प्रत: २१८९

परिमाण: क्विंटल

आवक: 15

कमीत कमी दर: 2150

जास्तीत जास्त दर: 2350

सर्वसाधारण दर: 2200

wheat rate today Shevgav

बाजार समिती: शेवगाव

जात/प्रत: २१८९

परिमाण: क्विंटल

आवक: 51

कमीत कमी दर: 2300

जास्तीत जास्त दर: 2800

सर्वसाधारण दर: 2800

wheat rate today Shevgav-Bhodegav

बाजार समिती: शेवगाव – भोदेगाव

जात/प्रत: २१८९

परिमाण: क्विंटल

आवक: 12

कमीत कमी दर: 2500

जास्तीत जास्त दर: 2700

सर्वसाधारण दर: 2700

wheat rate today Nandgav

बाजार समिती: नांदगाव

जात/प्रत: २१८९

परिमाण: क्विंटल

आवक: 5

कमीत कमी दर: 2441

जास्तीत जास्त दर: 3175

सर्वसाधारण दर: 3150

wheat rate today Daund yevat

बाजार समिती: दौंड-यवत

जात/प्रत: २१८९

परिमाण: क्विंटल

आवक: 21

कमीत कमी दर: 2100

जास्तीत जास्त दर: 3050

सर्वसाधारण दर: 2721

wheat rate today Purna

बाजार समिती: पुर्णा

जात/प्रत: २१८९

परिमाण: क्विंटल

आवक: 24

कमीत कमी दर: 2700

जास्तीत जास्त दर: 3200

सर्वसाधारण दर: 2870

wheat rate today Bhandara

बाजार समिती: भंडारा

जात/प्रत: २१८९

परिमाण: क्विंटल

आवक: 41

कमीत कमी दर: 2400

जास्तीत जास्त दर: 3000

सर्वसाधारण दर: 2860

wheat rate today sillod

बाजार समिती: सिल्लोड

जात/प्रत: अर्जुन

परिमाण: क्विंटल

आवक: 28

कमीत कमी दर: 2350

जास्तीत जास्त दर: 2450

सर्वसाधारण दर: 2400

wheat rate today Paithan

बाजार समिती: पैठण

जात/प्रत: बन्सी

परिमाण: क्विंटल

आवक: 59

कमीत कमी दर: 2325

जास्तीत जास्त दर: 3061

सर्वसाधारण दर: 2931

wheat rate today Murum

बाजार समिती: मुरुम

जात/प्रत: बन्सी

परिमाण: क्विंटल

आवक: 1

कमीत कमी दर: 3000

जास्तीत जास्त दर: 3000

सर्वसाधारण दर: 3000

wheat rate today Akola

बाजार समिती: अकोला

जात/प्रत: लोकल

परिमाण: क्विंटल

आवक: 467

कमीत कमी दर: 2000

जास्तीत जास्त दर: 2900

सर्वसाधारण दर: 2555

wheat rate today amravti

बाजार समिती: अमरावती

जात/प्रत: लोकल

परिमाण: क्विंटल

आवक: 906

कमीत कमी दर: 2500

जास्तीत जास्त दर: 2750

सर्वसाधारण दर: 2625

wheat rate today Dhule

बाजार समिती: धुळे

जात/प्रत: लोकल

परिमाण: क्विंटल

आवक: 157

कमीत कमी दर: 2280

जास्तीत जास्त दर: 3081

सर्वसाधारण दर: 2730

wheat rate today Yavatmal

बाजार समिती: यवतमाळ

जात/प्रत: लोकल

परिमाण: क्विंटल

आवक: 15

कमीत कमी दर: 2365

जास्तीत जास्त दर: 2400

सर्वसाधारण दर: 2382

wheat rate today Chikhali

बाजार समिती: चिखली

जात/प्रत: लोकल

परिमाण: क्विंटल

आवक: 190

कमीत कमी दर: 2004

जास्तीत जास्त दर: 2876

सर्वसाधारण दर: 2440

wheat rate today Barshi-vairag

बाजार समिती: बार्शी -वैराग

जात/प्रत: लोकल

परिमाण: क्विंटल

आवक: 5

कमीत कमी दर: 1800

जास्तीत जास्त दर: 1800

सर्वसाधारण दर: 1800

wheat rate today Nagapur

बाजार समिती: नागपूर

जात/प्रत: लोकल

परिमाण: क्विंटल

आवक: 1000

कमीत कमी दर: 2200

जास्तीत जास्त दर: 2460

सर्वसाधारण दर: 2395

wheat rate today Hinganghat

बाजार समिती: हिंगणघाट

जात/प्रत: लोकल

परिमाण: क्विंटल

आवक: 199

कमीत कमी दर: 2000

जास्तीत जास्त दर: 2450

सर्वसाधारण दर: 2200

wheat rate today Mumbai

बाजार समिती: मुंबई

जात/प्रत: लोकल

परिमाण: क्विंटल

आवक: 8218

कमीत कमी दर: 2600

जास्तीत जास्त दर: 6500

सर्वसाधारण दर: 4550

wheat rate today Amalner

बाजार समिती: अमळनेर

जात/प्रत: लोकल

परिमाण: क्विंटल

आवक: 250

कमीत कमी दर: 2400

जास्तीत जास्त दर: 2700

सर्वसाधारण दर: 2700

wheat rate today Chalishgav

बाजार समिती: चाळीसगाव

जात/प्रत: लोकल

परिमाण: क्विंटल

आवक: 20

कमीत कमी दर: 2150

जास्तीत जास्त दर: 2900

सर्वसाधारण दर: 2450

wheat rate today Vardha

बाजार समिती: वर्धा

जात/प्रत: लोकल

परिमाण: क्विंटल

आवक: 310

कमीत कमी दर: 2350

जास्तीत जास्त दर: 2665

सर्वसाधारण दर: 2520

wheat rate today Murtijapur

बाजार समिती: मुर्तीजापूर

जात/प्रत: लोकल

परिमाण: क्विंटल

आवक: 200

कमीत कमी दर: 2240

जास्तीत जास्त दर: 2500

सर्वसाधारण दर: 2410

wheat rate today Malkapur

बाजार समिती: मलकापूर

जात/प्रत: लोकल

परिमाण: क्विंटल

आवक: 780

कमीत कमी दर: 2315

जास्तीत जास्त दर: 3075

सर्वसाधारण दर: 2480

wheat rate today Digras

बाजार समिती: दिग्रस

जात/प्रत: लोकल

परिमाण: क्विंटल

आवक: 120

कमीत कमी दर: 2330

जास्तीत जास्त दर: 2900

सर्वसाधारण दर: 2650

wheat rate today Gevarai

बाजार समिती: गेवराई

जात/प्रत: लोकल

परिमाण: क्विंटल

आवक: 109

कमीत कमी दर: 2271

जास्तीत जास्त दर: 3200

सर्वसाधारण दर: 2750

wheat rate today Devulgav Raja

बाजार समिती: देउळगाव राजा

जात/प्रत: लोकल

परिमाण: क्विंटल

आवक: 11

कमीत कमी दर: 2200

जास्तीत जास्त दर: 3000

सर्वसाधारण दर: 2600

wheat rate today Lonar

बाजार समिती: लोणार

जात/प्रत: लोकल

परिमाण: क्विंटल

आवक: 90

कमीत कमी दर: 2000

जास्तीत जास्त दर: 2280

सर्वसाधारण दर: 2140

wheat rate today Mehakar

बाजार समिती: मेहकर

जात/प्रत: लोकल

परिमाण: क्विंटल

आवक: 45

कमीत कमी दर: 2000

जास्तीत जास्त दर: 2800

सर्वसाधारण दर: 2400

wheat rate today Nandgav Khandeshvar

बाजार समिती: नादगाव खांडेश्वर

जात/प्रत: लोकल

परिमाण: क्विंटल

आवक: 20

कमीत कमी दर: 2175

जास्तीत जास्त दर: 2475

सर्वसाधारण दर: 2325

wheat rate today Katola

बाजार समिती: काटोल

जात/प्रत: लोकल

परिमाण: क्विंटल

आवक: 27

कमीत कमी दर: 2300

जास्तीत जास्त दर: 2451

सर्वसाधारण दर: 2400

wheat rate today sindi

बाजार समिती: सिंदी

जात/प्रत: लोकल

परिमाण: क्विंटल

आवक: 5

कमीत कमी दर: 0

जास्तीत जास्त दर: 2110

सर्वसाधारण दर: 0

wheat rate today sindi (shelu)

बाजार समिती: सिंदी(सेलू)

जात/प्रत: लोकल

परिमाण: क्विंटल

आवक: 366

कमीत कमी दर: 2100

जास्तीत जास्त दर: 2655

सर्वसाधारण दर: 2550

wheat rate today Jalana

बाजार समिती: जालना

जात/प्रत: नं. ३

परिमाण: क्विंटल

आवक: 265

कमीत कमी दर: 2200

जास्तीत जास्त दर: 2645

सर्वसाधारण दर: 2460

wheat rate today Majalgav

बाजार समिती: माजलगाव

जात/प्रत: पिवळा

परिमाण: क्विंटल

आवक: 62

कमीत कमी दर: 2150

जास्तीत जास्त दर: 3000

सर्वसाधारण दर: 2500

wheat rate today Kille dharur

बाजार समिती: किल्ले धारुर

जात/प्रत: पिवळा

परिमाण: क्विंटल

आवक: 1

कमीत कमी दर: 2170

जास्तीत जास्त दर: 2170

सर्वसाधारण दर: 2170

wheat rate today solapur

बाजार समिती: सोलापूर

जात/प्रत: शरबती

परिमाण: क्विंटल

आवक: 889

कमीत कमी दर: 2505

जास्तीत जास्त दर: 3855

सर्वसाधारण दर: 3075

wheat rate today Pune

बाजार समिती: पुणे

जात/प्रत: शरबती

परिमाण: क्विंटल

आवक: 416

कमीत कमी दर: 4400

जास्तीत जास्त दर: 5600

सर्वसाधारण दर: 5000

wheat rate today nagpur

बाजार समिती: नागपूर

जात/प्रत: शरबती

परिमाण: क्विंटल

आवक: 1606

कमीत कमी दर: 3100

जास्तीत जास्त दर: 3500

सर्वसाधारण दर: 3400

मोटोरोलाचा जबरदस्त फोन;भल्या भल्या ची बत्ती गुल!

Leave a Comment