soyabean bhav : निवडणुकीच्या तोंडावर रेंगाळलेले सोयाबीन भाव वाढले; पहा सोयाबीन भाव !

soyabean bhav : निवडणुकीच्या तोंडावर रेंगाळलेले सोयाबीन भाव वाढले; पहा सोयाबीन भाव !

Soybean Rate Today बाजार समिती  कारंजा

सोयबीन ची जात :—

सोयबीनचे वजन : क्विंटल

आजची सोयाबीन आवक : 4000

कमीत कमी भाव  :4285

जास्तीत जास्त भाव : 4745

सर्वसाधारण भाव  :  4320

Soybean Rate Today बाजार समिती  परळी-वैजनाथ

सोयबीन ची जात :—

सोयबीनचे वजन : क्विंटल

आजची सोयाबीन आवक : 750

कमीत कमी भाव  :4591

जास्तीत जास्त भाव : 4656

सर्वसाधारण भाव  :  4621

Soybean Rate Today बाजार समिती  तुळजापूर

सोयबीन ची जात :—

सोयबीनचे वजन : क्विंटल

आजची सोयाबीन आवक : 110

कमीत कमी भाव  :4600

जास्तीत जास्त भाव : 4600

सर्वसाधारण भाव  :  4600

Soybean Rate Today बाजार समिती  राहता

सोयबीन ची जात :—

सोयबीनचे वजन : क्विंटल

आजची सोयाबीन आवक : 32

कमीत कमी भाव  :4500

जास्तीत जास्त भाव : 4633

सर्वसाधारण भाव  :  4566

Soybean Rate Today बाजार समिती  धुळे

सोयबीन ची जात :हायब्रीड

सोयबीनचे वजन : क्विंटल

आजची सोयाबीन आवक : 4

कमीत कमी भाव  :4300

जास्तीत जास्त भाव : 4300

सर्वसाधारण भाव  :  4300

Soybean Rate Today बाजार समिती  सोलापूर

सोयबीन ची जात :लोकल

सोयबीनचे वजन : क्विंटल

आजची सोयाबीन आवक : 84

कमीत कमी भाव  :4499

जास्तीत जास्त भाव : 4705

सर्वसाधारण भाव  :  4690

Soybean Rate Today बाजार समिती  अमरावती

सोयबीन ची जात :लोकल

सोयबीनचे वजन : क्विंटल

आजची सोयाबीन आवक : 6229

कमीत कमी भाव  :4550

जास्तीत जास्त भाव : 4690

सर्वसाधारण भाव  :  4620

Soybean Rate Today बाजार समिती  नागपूर

सोयबीन ची जात :लोकल

सोयबीनचे वजन : क्विंटल

आजची सोयाबीन आवक : 253

कमीत कमी भाव  :4200

जास्तीत जास्त भाव : 4650

सर्वसाधारण भाव  :  4538

Soybean Rate Today बाजार समिती  हिंगोली

सोयबीन ची जात :लोकल

सोयबीनचे वजन : क्विंटल

आजची सोयाबीन आवक : 955

कमीत कमी भाव  :4250

जास्तीत जास्त भाव : 4658

सर्वसाधारण भाव  :  4454

Soybean Rate Today बाजार समिती  मेहकर

सोयबीन ची जात :लोकल

सोयबीनचे वजन : क्विंटल

आजची सोयाबीन आवक : 1270

कमीत कमी भाव  :4000

जास्तीत जास्त भाव : 4640

सर्वसाधारण भाव  :  4350

Soybean Rate Today बाजार समिती  अकोला

सोयबीन ची जात :पिवळा

सोयबीनचे वजन : क्विंटल

आजची सोयाबीन आवक : 1954

कमीत कमी भाव  :4100

जास्तीत जास्त भाव : 4680

सर्वसाधारण भाव  :  4485

Soybean Rate Today बाजार समिती  उमरेड

सोयबीन ची जात :पिवळा

सोयबीनचे वजन : क्विंटल

आजची सोयाबीन आवक : 950

कमीत कमी भाव  :4000

जास्तीत जास्त भाव : 4700

सर्वसाधारण भाव  :  4500

Soybean Rate Today बाजार समिती  भोकर

सोयबीन ची जात :पिवळा

सोयबीनचे वजन : क्विंटल

आजची सोयाबीन आवक : 30

कमीत कमी भाव  :4400

जास्तीत जास्त भाव : 4525

सर्वसाधारण भाव  :  4463

Soybean Rate Today बाजार समिती  हिंगोली- खानेगाव नाका

सोयबीन ची जात :पिवळा

सोयबीनचे वजन : क्विंटल

आजची सोयाबीन आवक : 62

कमीत कमी भाव  :4525

जास्तीत जास्त भाव : 4550

सर्वसाधारण भाव  :  4538

Soybean Rate Today बाजार समिती  जिंतूर

सोयबीन ची जात :पिवळा

सोयबीनचे वजन : क्विंटल

आजची सोयाबीन आवक : 412

कमीत कमी भाव  :4500

जास्तीत जास्त भाव : 4655

सर्वसाधारण भाव  :  4575

Soybean Rate Today बाजार समिती  मुर्तीजापूर

सोयबीन ची जात :पिवळा

सोयबीनचे वजन : क्विंटल

आजची सोयाबीन आवक : 1000

कमीत कमी भाव  :4250

जास्तीत जास्त भाव : 4680

सर्वसाधारण भाव  :  4495

Soybean Rate Today बाजार समिती  परतूर

सोयबीन ची जात :पिवळा

सोयबीनचे वजन : क्विंटल

आजची सोयाबीन आवक : 23

कमीत कमी भाव  :4400

जास्तीत जास्त भाव : 4690

सर्वसाधारण भाव  :  4600

Soybean Rate Today बाजार समिती  गंगाखेड

सोयबीन ची जात :पिवळा

सोयबीनचे वजन : क्विंटल

आजची सोयाबीन आवक : 32

कमीत कमी भाव  :4300

जास्तीत जास्त भाव : 4500

सर्वसाधारण भाव  :  4300

Soybean Rate Today बाजार समिती  देउळगाव राजा

सोयबीन ची जात :पिवळा

सोयबीनचे वजन : क्विंटल

आजची सोयाबीन आवक : 64

कमीत कमी भाव  :4300

जास्तीत जास्त भाव : 4551

सर्वसाधारण भाव  :  4400

Soybean Rate Today बाजार समिती  गंगापूर

सोयबीन ची जात :पिवळा

सोयबीनचे वजन : क्विंटल

आजची सोयाबीन आवक : 16

कमीत कमी भाव  :3400

जास्तीत जास्त भाव : 4400

सर्वसाधारण भाव  :  4062

Soybean Rate Today बाजार समिती  वैजापूर- शिऊर

सोयबीन ची जात :पिवळा

सोयबीनचे वजन : क्विंटल

आजची सोयाबीन आवक : 11

कमीत कमी भाव  :4520

जास्तीत जास्त भाव : 4520

सर्वसाधारण भाव  :  4520

Soybean Rate Today बाजार समिती  औसा

सोयबीन ची जात :पिवळा

सोयबीनचे वजन : क्विंटल

आजची सोयाबीन आवक : 2378

कमीत कमी भाव  :4351

जास्तीत जास्त भाव : 4774

सर्वसाधारण भाव  :  4741

Soybean Rate Today बाजार समिती  चाकूर

सोयबीन ची जात :पिवळा

सोयबीनचे वजन : क्विंटल

आजची सोयाबीन आवक : 98

कमीत कमी भाव  :4250

जास्तीत जास्त भाव : 4640

सर्वसाधारण भाव  :  4557

Soybean Rate Today बाजार समिती  पालम

सोयबीन ची जात :पिवळा

सोयबीनचे वजन : क्विंटल

आजची सोयाबीन आवक : 100

कमीत कमी भाव  :4601

जास्तीत जास्त भाव : 4601

सर्वसाधारण भाव  :  4601

Soybean Rate Today बाजार समिती  सिंदखेड राजा

सोयबीन ची जात :पिवळा

सोयबीनचे वजन : क्विंटल

आजची सोयाबीन आवक : 365

कमीत कमी भाव  :4600

जास्तीत जास्त भाव : 4620

सर्वसाधारण भाव  :  4610

Soybean Rate Today बाजार समिती  उमरखेड

सोयबीन ची जात :पिवळा

सोयबीनचे वजन : क्विंटल

आजची सोयाबीन आवक : 120

कमीत कमी भाव  :4400

जास्तीत जास्त भाव : 4500

सर्वसाधारण भाव  :  4450

Soybean Rate Today बाजार समिती  सिंदी

सोयबीन ची जात :पिवळा

सोयबीनचे वजन : क्विंटल

आजची सोयाबीन आवक : 118

कमीत कमी भाव  :4100

जास्तीत जास्त भाव : 4400

सर्वसाधारण भाव  :  4275

Soybean Rate Today बाजार समिती  सिंदी(सेलू)

सोयबीन ची जात :पिवळा

सोयबीनचे वजन : क्विंटल

आजची सोयाबीन आवक : 793

कमीत कमी भाव  :4000

जास्तीत जास्त भाव : 4600

सर्वसाधारण भाव  :  4500

Leave a Comment